Ανεργία των νέων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης ανεργίας για την EΕ28 ήταν 10,6% τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων, ηλικίας 15 με 24, ξεπερνούσε το διπλάσιο: 22,9%. Παρότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι γενικά πολύ υψηλότερα από τα ποσοστά ανεργίας για όλες τις ηλικίες, ο αριθμός των άνεργων νέων είναι ανησυχητικά μεγάλος, καθώς τον Φεβρουάριο του 2014 5.392 εκατομμύρια νεαρά άτομα ηλικίας κάτω των 25 ετών στην ΕΕ δεν είχαν δουλειά. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους αντανακλούν τις δυσκολίες που αυτοί αντιμετωπίζουν στην ανεύρεση εργασίας, και για την καταπολέμηση του προβλήματος είναι σημαντικό να επισημάνουμε τους λόγους για τους οποίους τόσοι πολλοί νέοι είναι άνεργοι.

Ορισμένοι λόγοι για τον μεγάλο αριθμό των ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών αφορούν την κάθε χώρα χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές στις πολιτικές απασχόλησης, τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις οικονομικές επιδόσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο υπάρχουν παράγοντες που συμβάλλουν στα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων και είναι παρόντες σε ολόκληρη την ΕΕ. Μία προφανής αιτία για τον μεγάλο αριθμό των άνεργων νέων είναι η πρόσφατη κρίση που έχει επιφέρει οικονομική επιβράδυνση και συρρίκνωση της αγοράς εργασίας. Οι νέοι εργαζόμενοι είναι πιο ευαίσθητοι σε διακυμάνσεις της αγοράς εργασίας, επειδή συνήθως έχουν χαμηλότερη προστασία της θέσης εργασίας, και οι περισσότεροι από αυτούς απασχολούνται σε προσωρινή βάση. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης οι επιχειρήσεις πρώτα τείνουν να παγώνουν την πρόσληψη νέου προσωπικού και, στη συνέχεια, απολύουν τους εν ενεργεία εργαζόμενους, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες νέες θέσεις για τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Η έλλειψη επαγγελματικής εμπειρίας αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για την πρόσληψη των νέων σε θέσεις εργασίας. Δεδομένου ότι διαθέτουν μικρότερη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο της δουλειάς συγκριτικά με τους ενήλικες εργαζόμενους, οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι όταν υπάρχουν απολύσεις και μειώνονται οι πιθανότητες πρόσληψής τους σε νεοσύστατες θέσεις εργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι οι τελευταίοι που θα προσληφθούν και ταυτόχρονα οι πρώτοι υποψήφιοι προς απόλυση. Αυτό καθιστά τη μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας σχεδόν αδύνατη.

Επίσης, υπάρχει μια αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που διαθέτουν οι νέοι και των θέσεων που προσφέρονται στην αγορά εργασίας. Η χαμηλή ποιότητα της εκπαίδευσης και η συνεχής διεύρυνση των ικανοτήτων που απαιτούνται για μια εργασία, έχει ως αποτέλεσμα την απουσία επαρκών προσόντων και προσφορών εργασίας στους νέους. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε συχνά ότι οι νέοι με υψηλότερη εκπαίδευση δυσκολεύονται να βρουν θέσεις αντίστοιχες των προσόντων και των δεξιοτήτων τους, και αποδέχονται εργασίες για τις οποίες διαθέτουν περισσότερα από τα απαιτούμενα προσόντα. Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων επηρεάζει αρνητικά την ικανοποίηση από την εργασία και τους μισθούς των εργαζομένων, και ταυτόχρονα δυσχεραίνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, ενώ η αναντιστοιχία προσόντων καθιστά αδύνατη την πλήρη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού της κάθε χώρας.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υψηλής ανεργίας των νέων, η ΕΕ έχει ήδη υιοθετήσει πρωτοβουλίες, όπως την Εγγύηση για τους Νέους και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων που έχουν ως στόχο να προσφέρουν χρηματοδότηση και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση, διευκολύνοντας τους νέους να βρουν θέσεις εργασίας και παρέχοντάς τους επαγγελματική κατάρτιση. Με αυτόν τον τρόπο, καθιστούν τους νέους ανθρώπους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και τη βελτιώνουν τις πιθανότητές τους να βρουν δουλειά. Επιπλέον, προγράμματα όπως το Erasmus +, «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES», η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για θέσεις μαθητείας και το Πλαίσιο Ποιότητας για τις Περιόδους πρακτικής άσκησης δίνουν στους νέους ενήλικες την ευκαιρία να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση και να αποκτήσουν πρακτική εργασιακή εμπειρία στο σπίτι ή στο εξωτερικό. Οι φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να αναζητούν λύσεις για την υψηλή ανεργία των νέων. Οι νέοι είναι το μέλλον της Ευρώπης και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αποτελούν ενεργό μέρος του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης.

από http://www.bridgingeurope.net/why-is-youth-unemployment-in-the-eu-so-high.html

μερικά σχετικά στοιχεία:

  • Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια νέοι (ηλικίας 15-24 ετών) είναι άνεργοι σήμερα στην ΕΕ.
  • Παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί –από περισσότερο από 23% το 2013 σε λιγότερο από 21% που είναι σήμερα– το ποσοστό ανεργίας των νέων εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό στην ΕΕ (με σημεία αιχμής που ξεπερνούν το 40% σε αρκετές χώρες). Η μακροχρόνια ανεργία των νέων εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ.
  • Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ είναι υπερδιπλάσιο του συνολικού ποσοστού ανεργίας (20% έναντι 9%) και σημειώνει μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών: υπάρχει ένα χάσμα άνω των 40 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ του κράτους μέλους με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων (Γερμανία στο 7%) και των κρατών μελών με τα υψηλότερα ποσοστά, της Ελλάδας (50%) και της Ισπανίας (49%).
  • Τα συνολικά ποσοστά απασχόλησης για τους νέους μειώθηκαν κατά περισσότερο από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2008 και του 2014 (από 37,3% σε 32,5%), δηλαδή περίπου το οκταπλάσιο σε σχέση με τους ενήλικες.
  • Περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs).
  • Το 11% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.
  • Η υψηλή ανεργία στους νέους συνυπάρχει μερικές φορές με αυξημένες δυσκολίες στην πλήρωση κενών θέσεων. Αυτό επισημαίνει την ύπαρξη αναντιστοιχιών στην αγορά εργασίας, λόγω ελλιπών δεξιοτήτων, περιορισμένης γεωγραφικής κινητικότητας ή ανεπαρκών αποδοχών.
  • από http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036

This post is also available in: Αγγλικα Ιταλικα Πορτογαλικα Ισπανικα

Add your comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.