Ποιοι είμαστε

image_leaflet_new

Ο κύριος στόχος του έργου WeeeLabs είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ οργανισμών με εμπειρία στον κοινωνικό τομέα, που θα ευνοεί την από κοινού εργασία και μάθηση μέσα από τη διερεύνηση νέων ευκαιριών απασχολησιμότητας των νέων που βρίσκονται σε κατάσταση ή σε σοβαρό κίνδυνο αποκλεισμού, με:

  • την ανάπτυξη μιας ανεπίσημης μεθοδολογίας εκπαίδευσης που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα περιβάλλοντα τεχνολογικής καινοτομίας (FabLab - Εργαστήρια Kατασκευής) και βασίζεται στην αρχή “μαθαίνω κάνοντας” για να εφοδιάσει αυτούς τους νέους με προσόντα κοινωνικο-επαγγελματικά / προϋπηρεσίας.
  • τις αναλύσεις της αναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως αφετηρία για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ή κοινωνικών ενδοεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την εύρεση λύσεων στα προβλήματα των νέων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Ως εκ τούτου, η στοχευμένη ομάδα παρουσιάζει το εξής προφίλ: νέοι άνθρωποι που βιώνουν ποικίλες καταστάσεις και μοιράζονται συγκεκριμένα στοιχεία της περιοχής και του τοπικού πλαισίου τους, όπως οι προσδοκίες και οι δυσκολίες ένταξής τους στο κοινωνικό και παραγωγικό σύστημα, αλλά εμφανίζουν κοινές ανάγκες εκπαίδευσης και ένταξης.

κλήση μας

Πρόκειται για μια ευκαιρία απασχολησιμότητας που θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων ή / και ενδοεπιχειρηματικών σχεδίων σε οργανισμούς.

Τι σημαίνει Weee

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όπως υπολογιστές, τηλεοπτικές συσκευές, ψυγεία και κινητά τηλέφωνα είναι μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ... Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα FABLab

Το Fab Lab είναι η εκπαιδευτική συνιστώσα προβολής του Center for Bits and Atoms (CBA) του ΜΙΤ, μια επέκταση της έρευνάς του στην ψηφιακή κατασκευή και υπολογισμό... Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία των νέων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης ανεργίας για την EΕ28 ήταν 10,6% τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων... Διαβάστε περισσότερα

ο στόχος μας

Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών απασχολησιμότητας των νέων που βρίσκονται σε κατάσταση ή σε σοβαρό κίνδυνο αποκλεισμού, με

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρέχουν στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με νέες μεθοδολογίες και τεχνικές για την ανάπτυξη των βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων σε μη τυπική εκπαίδευση

ΔΙΆΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΎΜΑΤΟΣ

Συμμετοχή της κοινωνίας στην τριπλή βιωσιμότητα: περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Ενίσχυση των σχέσεων και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των οργανώσεων εταίρων και των βασικών ενδιαφερομένων στον τομέα της ένταξης των νέων και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Ενίσχυση των ικανοτήτων των συνδεδεμένων εταίρων στην παροχή των υπηρεσιών τους

Η Weee

είναι μια ομάδα συνεργασίας μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανώσεων κοινωνικής ενδυνάμωσης από τη νότια Ευρώπη

Θέλετε να αναφέρεται ως ενδιαφερομένων στον κατάλογο μας

This post is also available in: Αγγλικα Ιταλικα Πορτογαλικα Ισπανικα