ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ WEEELABS

WeeeLabs είναι μια ευρωπαϊκή συνεργασία που αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός δικτύου ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού.

Σχετικά με εμάς

image_leaflet_new

Ο κύριος στόχος του έργου WeeeLabs είναι η δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ οργανισμών με εμπειρία στον κοινωνικό τομέα, που θα ευνοεί την από κοινού εργασία και μάθηση μέσα από τη διερεύνηση νέων ευκαιριών απασχολησιμότητας των νέων που βρίσκονται σε κατάσταση ή σε σοβαρό κίνδυνο αποκλεισμού, με:

την ανάπτυξη μιας ανεπίσημης μεθοδολογίας εκπαίδευσης που έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα περιβάλλοντα τεχνολογικής καινοτομίας (FabLab - Εργαστήρια Kατασκευής) και βασίζεται στην αρχή “μαθαίνω κάνοντας” για να εφοδιάσει αυτούς τους νέους με προσόντα κοινωνικο-επαγγελματικά / προϋπηρεσίας.

τις αναλύσεις της αναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως αφετηρία για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ή κοινωνικών ενδοεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την εύρεση λύσεων στα προβλήματα των νέων που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Ως εκ τούτου, η στοχευμένη ομάδα παρουσιάζει το εξής προφίλ: νέοι άνθρωποι που βιώνουν ποικίλες καταστάσεις και μοιράζονται συγκεκριμένα στοιχεία της περιοχής και του τοπικού πλαισίου τους, όπως οι προσδοκίες και οι δυσκολίες ένταξής τους στο κοινωνικό και παραγωγικό σύστημα, αλλά εμφανίζουν κοινές ανάγκες εκπαίδευσης και ένταξης.

Με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, οι εταίροι του έργου έχουν επισημάνει την ανάκτηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μια ευκαιρία για την επαγγελματική ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των νέων αυτών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

weeelabs

θα διερευνήσει ένα νέο τρόπο των διαδικασιών μη-τυπικής εκπαίδευσης

προσαρμοσμένες και ειδικά προσανατολισμένη στην στοχευμένη ομάδα μας των νέων στην κατάσταση ή σε σοβαρό κίνδυνο αποκλεισμού, τόσο για να χρησιμεύσει ως ειδική εκπαίδευση στο χειρισμό, την ανακύκλωση και την ανάκτηση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν αντανακλάται ακόμη στην τυπική εκπαίδευση σύστημα και την ανάπτυξη της πυρήνα βασικών δεξιοτήτων και εγκάρσιων δεξιοτήτων

ομιλούμενη γλώσσα

είναι η γλώσσα που παράγεται από αρθρώσει ήχους, σε αντίθεση με την γραπτή γλώσσα.

κατανόηση γραπτού λόγου και υπολογισμός

την ικανότητα να διαβάζουν κείμενα και, επεξεργασία πληροφοριών, και να κατανοήσουν το νόημα των πραγμάτων και των αποτελεσμάτων

επίλυση προβλήματος

η χρήση γενικών ή ad hoc μεθόδους, με μεθοδευμένο τρόπο, για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα.

οργάνωση της εργασίας

οργανωτικών δεξιοτήτων είναι μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες μεταβιβάσιμες δουλειά ένας εργαζόμενος μπορεί να κατέχει.

δημιουργική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων

η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αναπτύξουν τις ιδέες που είναι μοναδικά, χρήσιμο και άξιο περαιτέρω επεξεργασία και για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα.

παρακολούθησης οδηγίες

παρακάτω οδηγίες είναι σημαντικό να μάθουν διαδικασία για να πάρει νέες δεξιότητες και έναν τρόπο για να προσαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Ο νέος αυτός τρόπος επικυρώνει τoWeeeLabs ως ένα προσαρμοσμένο μοντέλο FabLab. Αυτά τα Εργαστήρια Κατασκευής προωθήθηκαν από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) ως εργαστήρια / κοινότητες μάθησης πάνω στον ψηφιακό σχεδιασμό και την κατασκευή για προσωπική ή τοπική χρήση (συνήθως με τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, μηχανήματα κοπής ακριβείας με λέιζερ και εργαλεία χύτευσης και φρεζαρίσματος).

είμαστε

μια συνεταιριστική ομάδα της κοινωνικής και της ενδυνάμωσης των οργανώσεων από τη νότια ευρώπη

τα αναμενόμενα αποτελέσματα

που θα προκύψουν από τις δραστηριότητες και την ανάπτυξη της πνευματικής απόδοσης
  • Βελτίωση των ικανοτήτων των εταίρων στην παροχή των υπηρεσιών τους.
  • Προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης στην ανακύκλωση ΑΗΗΕ και της ανάπτυξης των βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων.
  • Ενίσχυση των σχέσεων και καλύτερος συντονισμός μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της ένταξης των νέων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για την προώθηση της αναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ως ευκαιρίας για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων ή κοινωνικών ενδοεπιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε οργανώσεις, και για την εκμάθηση νέων τρόπων αυτοχρηματοδότησης.
  • Παροχή στους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας νέων μεθοδολογιών και τεχνικών για την ανάπτυξη των βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων στην ανεπίσημη εκπαίδευση, που θα απευθύνονται ειδικά στους νέους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Συμμετοχή της κοινωνίας στην τριπλή βιωσιμότητα: περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη σημασία της ανακύκλωσης των αποβλήτων για την αξία τους ως πρώτη ύλη, τα προβλήματα και τις πραγματικότητες των νέων που βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο ή κοινωνικό αποκλεισμό και την ανάγκη ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας και την ένταξή τους στην κοινωνία, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

This post is also available in: Αγγλικα Ιταλικα Πορτογαλικα Ισπανικα