Τι σημαίνει Weee;

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όπως υπολογιστές, τηλεοπτικές συσκευές, ψυγεία και κινητά τηλέφωνα είναι μία από τις ταχύτερα αυξανόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ. Το 2005 παράχθηκαν περίπου 9 εκατομμύρια τόνοι, και αναμένεται να ξεπεράσουν τους 12 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020. Τα ΑΗΗΕ είναι ένα σύνθετο μείγμα υλικών και εξαρτημάτων που, αν δεν […]

Τι είναι ένα FABlab;

Το Fab Lab είναι η εκπαιδευτική συνιστώσα προβολής του Center for Bits and Atoms (CBA) του ΜΙΤ, μια επέκταση της έρευνάς του στην ψηφιακή κατασκευή και υπολογισμό. Ένα Fab Lab είναι μια τεχνική πλατφόρμα κατασκευής πρωτοτύπων για την καινοτομία και την εφευρετικότητα, που προσφέρει κίνητρα για την τοπική επιχειρηματικότητα. Ένα Fab Lab είναι επίσης μια […]

Ανεργία των νέων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης ανεργίας για την EΕ28 ήταν 10,6% τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ η ανεργία μεταξύ των νέων, ηλικίας 15 με 24, ξεπερνούσε το διπλάσιο: 22,9%. Παρότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι γενικά πολύ υψηλότερα από τα ποσοστά ανεργίας για όλες τις ηλικίες, […]